Fundusze Europejskie

Firma Alicja Rawluk Archi-Med realizuje

projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Działania związane z przygotowaniem i utrzymaniem pola do swing golfa i zaplecza sportowego.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności ośrodka wypoczynkowego Międzywody poprzez zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do uruchomienia i utrzymania pola do swingolfa i zaplecza sportowego, w wyniku czego zostaną wdrożone do oferty nowe usługi tj. wynajem pola i sprzętu do swingolfa oraz wynajem wielofunkcyjnego zaplecza (boiska) sportowego.

Dofinansowanie projektu z UE: 93 442,00 zł.